הפעוטונים יכנסו לפיקוח של מצלמות. ניישם צעדים נוספים כדי להבטיח שמקרים מזעזעים כאלה של התעללות בילדים לא יחזרו על עצמם.

(וידאו: עומר מירון, לע"מ. סאונד: בן פרץ, לע"מ)


likes: 5,051. comments: 1,371. shares: 600.
{% trans 'Tags' %}: