היום הובלתי עוד צעד משמעותי שכולכם עומדים להרגיש בכיס. הגשתי לממשלה 58 תוכניות לביצוע במטרה להוריד את הרגולציה - חיסכון ישיר של כ-1.5 מיליארד שקלים בשנה. להקל עליכם, לעודד עסקים, זה אחד היעדים המרכזיים של הממשלה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,672. comments: 209. shares: 136.
{% trans 'Tags' %}: