על זה הוציאו רבע מיליארד ש״ח בחקירות נגדי? גיא פלג וחדשות 12 בשיא חדש של פייק ניוז. תחרות צמודה בדרך לתואר הפייק ניוז השבועי!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,305. comments: 275. shares: 92.
{% trans 'Tags' %}: