נגד הגזענות, נגד ההסתה, נגד השנאה.

בלי מרצ, ביבי מנצח - צאו להצביע!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 931. comments: 140. shares: 63.
{% trans 'Tags' %}: