‏ההסכמים הקואליציונים המתגבשים בימים אלה הם עבירה ברורה על החוק.

זהו הסכם שוחד לאור היום.

מדובר על חשוד בשחיתות שדן בגלוי במילוטו האישי מכתב אישום במקום באינטרס הציבורי - זו ההגדרה של יסוד העבירה של הפרת אמונים.

כבר פניתי ליועמ״ש פעמיים בנושא והוא אינו מגיב. אם לא יעצור זאת, אפנה לבג״ץ.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 772. comments: 206. shares: 209.
{% trans 'Tags' %}: