מנצחים יחד!
כל קול חשוב! צאו להצביע ונמשיך יחד בדרך חדשה של שותפות יהודית-ערבית היסטורית.

הנה כמה תמונות ״מהשטח״ עם השותפים/ות והתומכים/ות שלנו. בואו להצביע, יחד ננצח!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 105. comments: 19. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: