התחושה שאם היה מדובר בצבע עור אחר, האירוע לא היה מסתיים במוות, לא נותנת מנוח.


likes: 510. comments: 220. shares: 71.
{% trans 'Tags' %}: