הכאב על מותו המיותר והמכעיס של סלומון טקה עדיין לא נותן מנוח. הוא צולח גם את ההתגייסות הפסיכית מאתמול להעדפת הסדר על פני הצדק, במילותיו של מרתין לותר קינג.

כן המחאה צודקת, והיא כועסת, והיא כאן כדי שאנשים לא ימותו מגזענות. זו המשמעות של ״מדינת חוק״, אדוני ראש הממשלה. אם תדאגו לזה, אדוני השר והמפכ״ל, לא יהיה צורך ״להכיל״ שום דבר.

וגם, בשולי הדברים, אתמול צולמתי באחת ההפגנות עומדת ליד עוד כמה שמאלנים. ובכן, אנשי מיליציות הרשת האלימות, שמרססות את התמונות האלה בשעות האחרונות כאיזו 'עדות מרשיעה' להשד יודע מה, תתמודדו. אנחנו לוחמים לצדק ולשוויון בכל מקום ועבור כל אחד. ולא נפסיק עד שנשיג אותם.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 635. comments: 223. shares: 31.
{% trans 'Tags' %}: