בהצלחה למחזור אוגוסט 19׳!

באוגוסט 1975 התנדבתי לחטיבת הצנחנים.

עברו 44 שנים, והלוחמים הצעירים שמתגייסים החודש לחטיבות הקרביות מהווים מקור גאווה לכולנו!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,826. comments: 161. shares: 44.
{% trans 'Tags' %}: