אחרי שאופירה וברקו שמעו את דבריי ביום שישי, אני בטוח שב-2 למרץ הם יצביעו לליכוד.


likes: 1,001. comments: 133. shares: 565.
{% trans 'Tags' %}: