הממשלה אישרה היום את הצעתי להקצות 200 מיליון ש״ח לפיתוח היישובים הדרוזים והצ׳רקסים בשנת 2020.

אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו שפעל בדחיפות להביא את הצעתי לדיון בישיבת הממשלה, מתוך הכרה בצרכים החיוניים והדחופים של החברה הדרוזית והצ׳רקסית.

החלטת הממשלה היום ממשיכה את התנופה במשימה של סגירת הפערים שנוצרו בישובים הדרוזים והצ׳רקסים מזה עשרות שנים.

משרדי מופקד על יישום תוכניות פיתוח אלה, ועושה מלאכה חשובה זו בצוותא עם משרד האוצר וכל יתר משרדי הממשלה.

נמשיך לממש את אחריותנו זו, מתוך מחוייבות אמת לאחינו הדרוזים והצ’רקסים, שהינם חלק בלתי נפרד מן ההוויה של החברה הישראלית.

המשרד לשיתוף פעולה אזורי

צילום: עומר מירון / לע״מ, סאונד: בן פרץ / לע״מ


likes: 446. comments: 41. shares: 75.
{% trans 'Tags' %}: