היום מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אז בואו נדבר על שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במדינת ישראל, או ליתר דיוק האי שוויון.

קצת בנתונים ואחוזים:
כ 15% מהאוכלוסייה בישראל מעל גיל ה-20 הינם עם מוגבלות תפקודית חמורה. 53% מהאנשים עם מוגבלות מעל גיל ה-20 מועסקים, בהשוואה ל-81% קרב אנשים ללא מוגבלות. 42% מהאנשים עם מוגבלות שמועסקים מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית, בהשוואה ל-29% מהמועסקים ללא מוגבלות. 27% מהמועסקים עם מוגבלות משתכרים פחות מ-5000 ש״ח, וזאת לעומת 15% מהמועסקים ללא מוגבלות. 19% מבני 25-64 עם מוגבלות הם אקדמאים לעומת 39% מהאנשים ללא מוגבלות. 14% חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה, לעומת 6% מהיתר. 17% חושבים שאם יאבדו את העבודה, סיכון כלל שימצאו עבודה אחרת עם אותה הכנסה, לעומת 6% בלבד מהמועסקים ללא מוגבלות. 27% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 8% מאנשים שאינם עם מוגבלות. רק 61% מהחברות הממשלתיות המעסיקות מעל 100 עובדים, עומדות ביעד החוק שקובע כי לפחות 5% מהמועסקים בחברה יהיו אנשים עם מוגבלויות.

לסיכום - כמעט בכל מדד הקשור לתעסוקה והכנסה, מצבם של הנכים הינו גרוע כפליים משל אילו שאינם.

המצב הזה מדאיג, מדאיג מאוד. לא רק בגלל העובדה שהנתונים מראים שישנה אפליה ואי שוויון מובנה שדן נכים רבים לחיים בעוני ודלות והממשלה אינה עושה דיי. הוא מדאיג מכיוון שיש פה חוסר אכפתיות שמתבטא בחוסר הסולידריות של המדינה כלפי כל מי שאינו ממוקם גבוה בשרשרת המזון החברתית. הוא מדאיג מכיוון שיש פה חוסר הבנה, תפיסה מוטעית, כאילו נכות או מוגבלות שמורה רק לסקטור מסוים, ולא עלולה להיות מנת חלקו של כל אחד ואחת מאתנו.

עבודה רבה עוד לפנינו - צריך להשוות את גובה הקצבאות כך שאנשים לא יאלצו לבחור בין פרוסה לתרופה. צריך לבטל את חוק לרון על מנת שנכים יוכלו לצאת לעבוד בלי לחשוש לאבד את קצבתם המגיע להם בזכות. צריך לדאוג להנגשה מוחלטת של המרחב הציבורי ולפעול להגברת המודעות בנושא. אבל בשביל זה צריך התגייסות רחבה. אז שתפו, דברו, הציפו וחזקו. כי בסופו של דבר, כל אדם הוא או מוגבל, או נשא מוגבלות, או שמישהו קרוב אליו הוא מוגבל או שהוא יום אחד יזדקן ויהפוך להיות מוגבל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 434. comments: 19. shares: 103.
{% trans 'Tags' %}: