הערב בכיכר, עומדים בסולידריות יחד עם חברותינו כולן, בשביל לעצור את האלימות ואת הרצח הבא.

#נשים_לזה_סוף

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 134. comments: 13. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: