תכירו את דין, הנכד שלי.

דין יצא היום להפגין על הזכות של אח שלו טל, ובני הדודים שלו יהונתן ורומי (גם הם נכדים שלי), לקבל מסגרת חינוכית ראויה ומפוקחת, ולדרוש מהמדינה שלהם לדאוג לכל אזרח שלה, מלידה ועד שלא נדע.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 627. comments: 45. shares: 57.
{% trans 'Tags' %}: