עצה לאיש עם הבקבוק שמתלונן על הפקקים, כשאתה נוסע ברכב תסתכל היטב במראה. מר גנץ הנכבד, כשאתה ואשכנזי הובלתם מיזמים כושלים בתחום האזרחי - אני הובלתי מהפיכת ענק, שמצמצמת פיגור של 100 שנים ומשנה את פני המדינה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 5,164. comments: 1,420. shares: 1,050.
{% trans 'Tags' %}: