הרוג ראשון השנה.

כל הרוג הוא תוצאה של הפקרות. נעשה כל מאמץ כדי למנוע את ההפקרות הזו, ולא נחסוך במאמצים למרות הבחירות בפתח.

המשימה היא קשה ועלינו להביא תוצאות ברורות של ירידה משמעותית בכמות תאונות הבנייה והנפגעים בהן.

זוהי משימה אפשרית!

שבת שלום.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 6. comments: 1. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: