חברי הליכוד היקרים, אני רוצה להודות לכם על ההתגייסות הגדולה, על האמון ועל התמיכה שקיבלתי מכם לכל אורך החודשים האחרונים.

עכשיו כולנו צריכים לאחד שורות ולהתגייס לטובת ניצחון הליכוד והמחנה הלאומי בבחירות שיתקיימו באפריל.

תודה לכם.
זאב.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 525. comments: 26. shares: 13.
{% trans 'Tags' %}: