אותי לימדו שהבטחות צריך לקיים.
אז אנחנו מבטיחים.
ומקיימים.


likes: 11. comments: 1. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: