אותי לימדו שהבטחות צריך לקיים.
אז אנחנו מבטיחים.
ומקיימים.


likes: 25. comments: 4. shares: 16.
{% trans 'Tags' %}: