מדובר בצעד הכרחי, חשוב ואסטרטגי של ישראל לאור מיליארדי השקלים שמגיעים לרצועה מהעולם ומנותבים לתשתיות הטרור במקום לשיפור חיי האוכלוסייה האזרחית. אנחנו לא צריכים לממן אותם בזמן ש-60% מהתל"ג בעזה מושקע במנהרות ובטילים.
שחמאס יבין ששלטונו עלול להתערער כתוצאה מהתקוממות אזרחית, הוא ייאלץ לשנות את כיוונו.


likes: 215. comments: 30. shares: 26.
{% trans 'Tags' %}: