צפו: דיון מיוחד במליאת הכנסת על סגירת ההוסטלים לנוער בסיכון


likes: 15. comments: 4. shares: 16.
{% trans 'Tags' %}: