נרגש להשתתף כעת בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת הרב אטינגר הי"ד בישיבה בדרום תל אביב.
אנחנו נעשה הכול כדי שרוצחיו של הרב אחיעד הי"ד לא יצליחו לקלקל את פועלו ונחזק את הגרעין ואת תושבי דרום תל אביב. זו המחויבות שלנו לעם ישראל.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 68. comments: 4. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: