מברך את ראש הממשלה נתניהו על אימוץ החוק שקידמתי בכנסת הקודמת לגירוש משפחות מחבלים, זהו אמצעי חיוני במאבק המוסרי נגד הטרור.

אנחנו באיחוד הימין נגבה כל צעד שיביא לאיזון ביחסים בין מערכת המשפט ונבחרי הציבור, בהובלת ידידי ח"כ בצלאל סמוטריץ'.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 50. comments: 0. shares: 4.
{% trans 'Tags' %}: