אחרים את כסיף - עד שיסולק מהכנסת

אילולא נאורות בית המשפט העליון, עופר כסיף כלל לא היה נבחר לכנסת. ביזוי גדולי ישראל מוטל לפתחם של שופטי בית המשפט העליון. הרב קוק מגדולי חכמי ישראל בדורות האחרונים, אוהב עם ואדם.

לא נעבור על כך בשתיקה. סור מרע, כפי שעשה ח"כ הרב פרץ, בכוונתי להחרים את עופר כסיף עד שיסולק ממשכן הכנסת.

עשה טוב, נדרוש להעביר את חוק הנצחת הרב קוק, אותו הגשתי בכנסת הקודמת.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 80. comments: 6. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: