חוגגים 40 שנות נישואים, עם השבט - בעיר האבות!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 200. comments: 31. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: