הוסרה המסיכה - שוב

בפסק דינו חשף השופט המחוזי היוצא משה דרורי את פניו האמיתיים של ה'פרטנר': "הרשות הפלשתינית, אבו מאזן, ערפאת... חתרו למטרה אחת: הרג יהודים וישראלים ופגיעה במדינת ישראל".

עם הרוצחים הנתעבים הללו רוצים לעשות שלום?
לרוצחים הללו רוצים למסור חלקים מארץ ישראל?

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 27. comments: 2. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: