רצים ביחד - מנצחים ביחד.

הציבור מבקש אחדות. אני מברך על ההסכם שהושג בין הבית היהודי והאיחוד הלאומי.

אני קורא ומצפה משאר הגורמים בציונות הדתית לגווניה, לנהוג באחריות, לפעול לכך שמתוצאות הבחירות הבאות עלינו לטובה, נזכה במירב המנדטים ותקום בע"ה ממשלה לאומית.

צילום: מארק ניימן

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 93. comments: 21. shares: 3.
{% trans 'Tags' %}: