"יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל"
מיצר על כך שבעיריית רמת גן, בחרו בפגיעה בסטטוס קוו, בחרו בחילול השבת באמצעות תחבורה ציבורית, בפגיעה בקדושת השבת.

מחזק את ידי הנאבקים למען שמירת השבת וערכי הנצח של עם ישראל. נמשיך לחזק את תודעת שמירת השבת, למען חוסננו הלאומי והחברתי.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 44. comments: 17. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: