אדוני השר, עצור את סגירת ההוסטלים!

כל עוד נושא הרווחה באחריותך, תראה לנערים והנערות האלו, שאתה איתם, שגם לך אכפת.


likes: 69. comments: 12. shares: 56.
{% trans 'Tags' %}: