תשובה קצרה לאנשי הימין החדש


likes: 102. comments: 30. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}: