עולים חדשים, הבית היהודי הוא הבית שלכם!

עולים רבים קרובים בהשקפתם לציונות הדתית, אך לא השכלנו לפנות אליהם מספיק ולאמץ עולים. זו משימה לכל קהילה וישוב, נוער, צעירים ומבוגרים לסייע לעולים מכל קצוות תבל בקליטתם בקהילה.

בקמפיין הקרוב נוביל את מטה העולים ונפנה לכל הקהלים, דוברי הרוסית, הצרפתית, האנגלית, הספרדית והאמהרית.
>>
https://www.makorrishon.co.il/news/158049/

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 34. comments: 15. shares: 2.
{% trans 'Tags' %}: