ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ולנו בלבד.

את טרור הבנייה וההשתלטות הפלשתינית צריך לעצור בתכנית עבודה מדינית ומבצעית - לא לאשרה.

המשילות הישראלית צריכה להיאכף גם ביהודה ושומרון, ואת ההתיישבות היהודית, בגליל, בנגב וביהודה ושומרון יש לחזק.

על כך נאבק בקבינט ובקדנציה הקרובה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 63. comments: 25. shares: 7.
{% trans 'Tags' %}: