כואב הלב על עוד נערה בתחילת חייה שנרצחה על ידי בני עוולה.
תנחומים ואיחולי החלמה מהירה לבני משפחתה של רינה שנפצעו בפיגוע.
אין לי ספק שכוחות הבטחון ישימו ידם על המרצחים השפלים. מתפלל שנדע ימים שקטים וטובים מאלה. שבת שלום.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 95. comments: 14. shares: 4.
{% trans 'Tags' %}: