זו עליית מדרגה מסוכנת וחצייה של קו אדום. אסור להסכים לשום סוג של אלימות בחירות ויש לטפל באירוע הזה בחומרה המתבקשת. שאיש לא יטעה, רובה אוויר יכול להביא לפציעות קשות.

אותנו בכל מקרה, זה לא ירתיע. נמשיך בקמפיין הבחירות ונמשיך להציע לציבור בישראל אלטרנטיבה לממשלה הזו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 191. comments: 79. shares: 56.
{% trans 'Tags' %}: