עם נדב אבקסיס אחרי הופעה קורעת שלו בכנסת. אחרי שירד עליי על הבמה, ממשיך לרדת עליי גם בלשכה

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 53. comments: 4. shares: 1.
{% trans 'Tags' %}: