חברי ח״כ איתן כבל היקר, הערכתי אליך כה גדולה, הן כחבר כנסת והן כאדם. תודה רבה על המילים החמות. אין ספק שהפרשה הזאת מסעירה ביותר ואני מקווה שנוכל להביא מזור למשפחות.
איתן כבל

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 154. comments: 22. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: