*צדק למתמחים*

הסיפור הוא נורא פשוט: איילת שקד גרמה לאלפי סטודנטים למשפטים להיכשל בבחינות הלשכה, בגלל שורת תקנות שהעבירה ביוני 2017.

אלפי מתמחים שילמו את המחיר, רבים מהם אנשים בעלי משפחות, שיושבים עכשיו בבית משום שלא עברו את הבחינה בעלת התנאים הבלתי סבירים.

מאז, למרות קולות מחאה מוצדקים ורבים, נעשו רק שינויים קוסמטיים, שאפשרו למספר קטן של מתמחים נוספים לעבור את הבחינה.

אני קוראת לשרת המשפטים לתקן את המעוות ולתת פקטור של 10 נקודות בשתי הבחינות האחרונות, כפי שנעשה פעמים רבות בבחינות הסמכה במקצועות שונים.

צדק למתמחים, עכשיו.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 439. comments: 126. shares: 103.
{% trans 'Tags' %}: