לצד מימוש זכותי הדמוקרטית כחבר מפלגת העבודה בפריימריס שנערכים היום, ערכתי סיור בגליל המערבי, סיור שהתמקד בנושאים המרכזיים בהם עסקתי בכנסת ה-20: תמיכה וחיזוק הפריפריה, אזורי העדיפות וקווי העימות, תעשייה, התיישבות וחקלאות.

בשתי פגישות שונות, הראשונה עם ראש המועצה המקומית החדש של כפר ורדים חברי איל שמואלי, והשניה בעיריית מעלות תרשיחא עם ראש העירייה החדש ארקדי פומרנץ והנהלת העירייה, דנו בנושאים מגוונים המעסיקים את התושבים: המצב הביטחוני, פיתוח הגליל והפריפריה, המשמעויות של גידול האוכלוסייה, תעסוקה ונושא שיתוף הפעולה בין יישובי קו העימות אל מול רשויות המדינה. חלק עיקרי בשיחה עסק בסוגיית הטבות המס ליישובי קו העימות, נושא אותו קידמתי, יחד עם חברים נוספים, לאורך כל הקדנציה. נושא זה חשוב ומהותי להתפתחותם של היישובים, ועל כך ראש העירייה וראש המועצה הודו לי מאוד.

בהמשך, נפגשתי עם און ברזילי, מנכ"ל חברת מילואות. מילואות הוא ארגון כלכלי- חברתי, אחד מרשת של ארגונים כלכליים, אזוריים וארציים של התנועה הקיבוצית, המנהלת תאגידים ומפעלים שרובם חקלאיים באזור הגליל המערבי, ותחתיו מאוחדים 23 קיבוצים ושני מושבים שיתופיים. בפגישה עם און עלו נושאי פיתוח האזור, החקלאות והמים. היתרון של מערכת כזו היא שכח הקנייה והשיווק שלה, שנעשה באופן משותף ומאוגד לחברות רבות, הוא כח משמעותי ויעיל.

את התקופה הקרובה, עד לכינונה של ממשלה חדשה, יש לנצל למען ייסוד תכנית אסטרטגית משותפת ארוכת טווח ליישובי קו העימות, תכנית שתעסוק בנושאים המרכזיים שעל סדר היום- ביטחון, גידול וצמיחה, פיתוח ותעסוקה.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 55. comments: 3. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: