אל מול חשיפת היערכות החיזבאללה בגולן הסורי התשובה של ישראל צריכה להיות חיזוק ההתיישבות בגולן הישראלי.

רמת הגולן מייצגת בצורה הטובה ביותר את השילוב הנכון בין ערכי הביטחון, ההתיישבות הכפרית יחד עם העיר קצרין, החקלאות והברית עם אחינו הדרוזים.
אל מול האיומים המתהווים מצידו השני של הגבול, התשובה האסטרטגית של ישראל צריכה להיות חיזוק ההתיישבות הישראלית בגולן בכל ההיבטים: גידול וצמיחה דמוגרפיים כאשר היעד צריך להיות הכפלת האוכלוסייה, שמירה על החקלאות הישראלית ויצירת מקומות תעסוקה חדשים.

כעת ברור, גם לכל אלו שהעלו בדעתם שנסיגה ישראלית מרמת הגולן תביא לשלום, כי את הרעיון הזה יש להוריד מסדר היום.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 12. comments: 0. shares: 0.
{% trans 'Tags' %}: