ברוכה הבאה, אלונה ברקת, למשפחת הימין החדש🇮🇱
ישראל חוזרת לנצח!


likes: 8,297. comments: 892. shares: 328.
{% trans 'Tags' %}: