דו"ח שר החינוך לשנת 2018

**

בתור שר בממשלה, אני מרגיש חובה להגיש לכם, לציבור הישראלי, ה"בוסים" שלי, דין וחשבון על פעולות, הצלחות וכישלונות שלנו במערכת החינוך בשנת 2018.
ממליץ זאת לכל חבריי שרי הממשלה.

**

זה איננו סיכום תקופה, אלא דו״ח עמידה/אי-עמידה ביעדים.
בהמשך אכתוב סיכום.

**

אז הקדמה קצרה, ותוצאות:

**

מה שיטת העבודה שלי?
1. קובעים מה חשוב: אני קובע, יחד עם אנשי החינוך והשטח, מהם התחומים שחשובים עבור ילדינו: מניעת נשירת תלמידים חלשים, אחוזי 5 יחידות מתמטיקה, אחוזי גיוס לצבא, רמת התנדבות, רמת אלימות ועוד עשרות רבות של נושאים.

2.קובעים מה היעד המדויק: אני מציב יעדים כמותיים לכל תחום ותחום, כדי שנוכל לדעת האם השתפרנו או הידרדרנו.
למשל, קבענו יעד להורדת אחוזי נשירת תלמידים חלשים ל1.47% מסך התלמידים.

3. מכינים תכניות: בונים יחד עם אנשיי תכניות מעשיות איך משיגים את היעדים.

4. מיישמים תכניות ומודדים תוצאות: בודקים בכל שנה היכן אנחנו עומדים, מפיקים לקחים ובונים יעדים ותכניות להמשך.

**

זה נשמע מאוד "יבש" אבל כשאתה מנהל מערכת של 2.2 מיליון תלמידים עם 200,000 עובדים ותקציב של 60 מיליארד ש"ח אתה חייב לעבוד מסודר, מדויק ואסרטיבי.
אחרת, אתה מתפזר.

הנה כלל: מנהל שאינו קובע לעצמו מדדים, לא יידע אם הצליח או נכשל.
אי קביעת יעדים זו פחדנות מכישלון או סתם רשלנות.

**

בפועל, קבענו 160 מדדים שאפתניים אך אפשריים, מתוכם עמדנו ב139, ולא עמדנו ב21 מתוכם, לצערי.
זהו שיעור של 86% עמידה ביעדים.

**

אני גאה לספר לכם שמשרד החינוך הוא המשרד שעמד באחוז הגבוה ביותר (86%) מהיעדים שהוצבו לו מכלל משרדי הממשלה, בשנת 2018.

**

הנה מספר דוגמאות (רשימה מאד חלקית) של יעדים שעמדנו בהם:
▪ שיעור הזכאות לבגרות: היעד – 66.9%; הביצוע – 68%.
▪ שיעור הנשירה בחינוך העל יסודי: היעד – 1.47%; הביצוע – 1.2%.
▪ 5 יחידות פיזיקה: היעד: 10,500 נבחנים; הביצוע – 11,044 נבחנים.
▪ 5 יחידות כימיה: היעד: 9,300 נבחנים; הביצוע – 9,829 נבחנים.
▪ בתי ספר שמגישים ברמת 5 יח"ל מתמטיקה: היעד – 710; הביצוע – 710.
▪ פתיחת ספריות אנגלית בבתי ספר יסודיים: היעד – 250; הביצוע – 250.
▪ מספר הזכאים לתעודות הסמכה מקצועיות: היעד - 22,000; הביצוע – 24,000.
▪ מרחבי למידה חדשים (M21): היעד – 1,000; הביצוע – 1,021.
▪ בניית כיתות וגני ילדים: היעד – 6,667; הביצוע – 6,802.

**

הנה מספר יעדים *שלא* עמדנו בהם:
▪ שיעור התלמידים החרדים שניגשו למבחנים מקבילים לבגרות (סאלד): היעד – 62.8%; הביצוע – 60%.
▪ מספר התלמידים המשתתפים בבית הספר של החופש הגדול: היעד – 340,000; הביצוע – 327,000
▪ מספר התלמידים מהמגזר הערבי המשתתפים בתנועות וארגוני נוער: היעד – 53,700; הביצוע – 43,500

**

נושא קריטי: הצלחנו להעלות שכר למורים בעל-יסודי, אך לא הספקנו לצערי לסיים מו״מ עם המורים ביסודי.
אבהיר למי שימשיך אחריי שאיכות המורים ומעמדם הוא אבן יסוד לעתיד החינוך.

**

אני גאה מאד בכל צוותי ההוראה, מנהלים, מורים ומורות, גננות וכל אנשי המשרד, בכך שהבאנו הישגים אלו לתלמידי ישראל.
תודה מיוחדת למנכ״ל שמואל אבואב.

**

לא סיכמתי כאן קדנציה, אלא רציתי לשתף אתכם בכיוונים של מערכת החינוך ובצורת העבודה שלנו בשנים האחרונות.

בקיצור, חינוך ילדינו בתנופה!

צילום: עודד קרני

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,432. comments: 291. shares: 114.
{% trans 'Tags' %}: