היו שלום, לעת עתה, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 13,729. comments: 1,595. shares: 80.
{% trans 'Tags' %}: