מזל טוב למיכלי שלנו בת המצוה!❤️
כל כך גאים בך!

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 12,541. comments: 1,091. shares: 36.
{% trans 'Tags' %}: