‏אלו שעות מורכבות ורגישות לצה״ל ולממשלת ישראל בחזית הצפון,
‏ואנחנו מעניקים את מלוא הגיבוי לראש הממשלה נתניהו,
להנהגה המדינית ולמפקדי צה״ל ולוחמיו.

‏אנו בטוחים ביכולת צה״ל לשמור על ביטחון תושבי הצפון.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,337. comments: 124. shares: 19.
{% trans 'Tags' %}: