הגיע הזמן לרסן את הוועדים הכוחניים שפוגעים בכולנו.
רק ימינה תעשה זאת.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 928. comments: 196. shares: 64.
{% trans 'Tags' %}: