עם אבא במחוזות ילדותו
הוא התרגש וזכר הכל. את בית הנסן Hansen House (בית החולים למצורעים) אליו התפנו אחרי שנפל פגז בשכונת הבוכרים ב-1948. ניווט לבד בסמטאות העיר העתיקה אל הכותל. התפלל מנחה בבית הכנסת מוסיוף בבוכרים, והתמוגג על המאכלים במסעדת אזורה מחנה יהודה. לא עצר דקה. את הקלנועית שהיטיבה איתו קיבלנו מחיים גלעדי הנדיב מקיבוץ מעברות.
אחים אהובים אין עליכם אבי משיח Rivka Tuval-Mashiach
צריך למצא יותר זמן להורים שלנו.
שבת שלום

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 181. comments: 31. shares: 6.
{% trans 'Tags' %}: