כולנו מחזקים את צה"ל ומפקדיו במשימותיו להגנה על תושבי הצפון. ישראל, כמו אף מדינה אחרת, לא תסכים לקיומו של איום מסוג זה לשטחה כאשר פוטנציאל הפגיעה שלו הוא עצום.

בצד זאת, בתום הפעולה, צה"ל והקבינט יידרשו לבדק בית יסודי בנוגע לאופן שבו התייחסו בשנים האחרונות לתלונות התושבים בצפון, לעתים גם בביטול ובזלזול, בנוגע לרעשי החפירות ששמעו.

למרבה הצער גם הפערים הגדולים במיגון בצפון ובדרום נתקלים כיום באותו היחס ולא נעשה בנוגע אליהם די. עלינו להיות משוכנעים תמיד בעוצמתו של צה"ל וביכולתו להכריע כל אויב חיצוני, מה שעלינו לחשוש מפניו בכל רגע היא אותה היהירות הטיפוסית שכבר הותירה בנו צלקות קשות כמה וכמה פעמים.

תודה לחיילי צה"ל ומפקידיו. שמרו על עצמכם יקרים.


likes: 319. comments: 24. shares: 16.
{% trans 'Tags' %}: