לשכת נתניהו מנהלת שוב מו״מ על זכר השואה, אחרי הפולנים הגיע תורם של ההונגרים לעוות את ההיסטוריה היהודית, ונציגיו של רה״מ אורבן נמצאים כעת בישראל כדי לנהל מו״מ על הנרטיב של המוזיאון החדש שיפתח בבודפשט, אשר ממעיט במעורבות ההונגרים בפשעי הנאצים בשואה.

העסקה המתועבת ברורה: עבור עוד אצבע באו״ם נתניהו מעמיד למכירה לכל המרבה במחיר את האמת ההיסטורית שלנו ומתבטל בפני מכחישי שואה באירופה.

ההונגרים היו שותפים פעילים ונמרצים למכונת ההשמדה הנאצית: עם ״חוקי היהודים״, עם עבודות הכפייה, עם כנופיות ״צלב החץ״ שהשתוללו וטבחו ביהודי בודפשט והשליכו את גופותיהם אל הדנובה המאדימה מדם.

עצם הנכונות של ממשלת ישראל להתדיין ולהתפשר על האמת היא בושה! שום דבר לא יתקבל פרט לאמת עצמה. בכוונתי ליזום דיון דחוף במליאת הכנסת כדי לעצור את החרפה.

(📷: גטו בודפשט, מתוך קרן אלי ויזל)

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 318. comments: 69. shares: 226.
{% trans 'Tags' %}: