הערב אני מקבל את "אות הזהב" של הסתדרות הגמלאים בישראל על הובלת המאבק למען העלאת קצבאות הזקנה, הרפורמה בסיעוד וחקיקת חוקים חברתיים למענם כמו מענקי חימום וטיפולי שיניים לקשישים, התקנת מצלמות בבתי אבות סיעודיים והחמרת הענישה כנגד עושקי הקשישים.

לעולם לא אפסיק את המאבק החברתי למען הגמלאים. ישראל חייבת לתת הרבה יותר לדור המייסדים שלה ומי שצריך להוביל את המאבק עבורם הם אני ובני דורי.

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 2,897. comments: 592. shares: 460.
{% trans 'Tags' %}: