זאת עדי פרץ, והיא תומכת מרגשת במיוחד

את עדי פגשתי יחד עם משפחות נוספות שילדיהן חולים בכולסטאטומה, מחלת אוזניים שאינה מוכרת בביטוח הלאומי לצורך קצבה.
יחד ניסחנו הצעת חוק שתקל על ההתמודדות הקשה של הילדים ושל הוריהם. עם פתיחת הכנסת הבאה אמשיך לקדם את ההצעה.

בשביל עדי ועבור ילדים נוספים אני נלחם כדי להיות בכנסת הבאה ולהמשיך את המאבקים החשובים שלי עבורם

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 723. comments: 79. shares: 60.
{% trans 'Tags' %}: