מבקש לאחל מכל הלב לחברי עמיר פרץ המון מזל טוב; התרגשתי הבוקר לשמוע שדווקא לאחר שנה לא קלה נולדה לו הלילה בשעה טובה נכדה חמישית במספר, בת לאור וליפתח.

בהזדמנות הזו מגיעה לעמיר מילה טובה של ממש על מנהיגות מחברת ומאחדת שהוא מוביל בתוך המפלגה, וכמובן על תרומתו רבת השנים למדינת ישראל ולביטחונה; הן בזכות ״כיפת ברזל״ והן בזכות השאיפה והפעולה התמידית לחברה שוויונית וצודקת יותר.

עמיר פרץ Amir Peretz

Error loading photo. Click the small Facebook-Logo to the right, to see original status.

likes: 1,115. comments: 179. shares: 56.
{% trans 'Tags' %}: